Onderzoek

We doen onderzoek naar gewassen die kunnen worden toegepast in nieuw te ontwikkelen renderende landschapselementen. Inheemse, exotische, wilde en geteelde gewassen. Aan bod komen daarbij o.a. variƫteit, gewascombinaties en sequenties. Als landschapselementen onderscheiden we solitaire bomen, houtwallen, singels en bosschages, inclusief sloten en poelen.